Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: no pg_hba.conf entry for host "46.229.230.189", user "ij015000", database "ij015000db", SSL off in /home/nm017300/_sub/zoboralja/header.php on line 79

Warning: pg_exec() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/nm017300/_sub/zoboralja/header.php on line 80
Nyitra címere
Magyar verzió
Slovanská verzia
Az oldal megtekintéséhez Internet Explorer 6.0 ajánlott


Warning: chdir(): No such file or directory (errno 2) in /home/nm017300/_sub/zoboralja/index.php on line 79

ZOBORALJA
(Nyitra vidéke)

Zoboralja / Könyv - tanulmány / Sándor János: Falusi huncutságok Zoboraljáról / 
 

 

Szegény török

A portyázó törökök Zsérére is betörtek. Fosztogattak, elhajtották a jószágot, elhurcolták, akit megfoghattak, főleg a fehérnépet. Gergő bácsi jön haza Menyhéről, mit sem tudott az otthoni történtekről. A szomszéd már messziről jajgatva:
- Jaj Gergő, a te feleségedet is elvitte, elrabolta a török!
- Szegény török... - sóhajt nagyot Gergő.


A koldusasszonyról

Vót eccer egy kódósasszon, és ez mingyig, minden regve főjárt a szentegyházba imádkoznyi. Mikor a harangozó odament, ő má mingyig ott vót, és mingyig letérbityőt a Máriácska elejbe. Arra kérte őt, hogy:
- Csak egy decicskére aggyon ídess Máriácskám, csak egy deci pálenkáre.
Nagyon kíváncsi vót má a egyházfi, hogy mér jár minden istenáldotta napon regve ollyan korán az a kódósasszon ottan a Máriácska előtt. Egy reggelen hát má elbújt az egyházfi az ajtó megé, és hallgatott rája, mikor esszefogta a kezejít, és monta, hogy csak egy decicskére aggyá, ídes Máriácskám, csak egy decicskére, akkor megszólát arre az egyházfi:
- Egy fé decicske nem is lessz elíg?
A kódósasszon pegyiglen aszt hitte, gundóta, hogy a kis Jézuska szólát meg, mer olyan hitván, víkony hangon monta aszt az egyházfi, hát aszongy arre:
- Hallgass kis Jézuska, majd mit mond a mamácska.Zoboralja címere
 

Warning: pg_close() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/nm017300/_sub/zoboralja/footer.php on line 6