Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: no pg_hba.conf entry for host "46.229.230.189", user "ij015000", database "ij015000db", SSL off in /home/nm017300/_sub/zoboralja/header.php on line 79

Warning: pg_exec() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/nm017300/_sub/zoboralja/header.php on line 80
Nyitra címere
Magyar verzió
Slovanská verzia
Az oldal megtekintéséhez Internet Explorer 6.0 ajánlott


Warning: chdir(): No such file or directory (errno 2) in /home/nm017300/_sub/zoboralja/index.php on line 79

ZOBORALJA
(Nyitra vidéke)

Zoboralja / Iskolák / Hét faluban csupán tizenöt magyar elsős összesen / 
 
Hét faluban csupán tizenöt magyar elsős összesen

2011. március 8. kedd, 20:59 | Vrabec Mária


Zoboralja|Gímesen két év után újra van magyar elsős. Alsóbodokon, ahol tizenegy éve magyar középiskola is működik, viszont már második éve nincs. Az egész Nyitrai járás hét magyar tanítási nyelvű iskolájába összesen tizenöt gyereket írattak be.

A legtöbben, öten, Nagycétényben kezdik a következő tanévet, hozzájuk csatlakozik három év múlva a három nyitracsehi elsős. Kálazról már hét éve nem írattak magyar iskolába senkit, az iskolabusz idén mindössze egy hetedikest, két nyolcadikost és egy kilencedikest szállít.

Pogrányba három elsőst írattak be, de közülük csak egy helybeli, a másik kettő gesztei és nyitragerencséri. A szomszédos Alsóbodokon, ahonnan ötödikbe már Pogrányba járnak a diákok, idén sem lesz magyar elsős. Hajtman Béla, a helyi Vállalkozói Szakközépiskola igazgatója arról tájékoztatott, hogy jövőre legalább tizenöt elsőssel szeretnének osztályz nyitni. Jelenleg csak nyolc elsősük van, közülük egy sem a régióból jött, az iskola 63 diákjának egynegyede zoboraljai.

Gímesen két év szünet után lesz újra magyar elsős – igaz, csak egyetlenegy. Egy gyereket írattak a zsérei magyar iskolába is, a koloniba pedig kettőt. Utóbbi községben komolyan befolyásolja a létszám alakulását az is, hogy a helyi gyermekotthonból egyre kevesebb gyereket küldenek magyar iskolába. Az otthon igazgatója, Emília Cibulková lapunknak azt mondta, tiszteletben tartják a gyerek anyanyelvét, és az alapiskola igazgatójával együtt döntenek arról, kit hová írassanak be, ám a falubeliek másként látják a helyzetet. Nevük elhallgatását kérve többen is azt mondták nekünk, a magyar gyerekek esetében is a szlovák iskolát részesíti előnyben az otthon vezetése, arra hivatkozva, hogy az ő nevelési nyelvük szlovák, és nincs, aki foglalkozzon a magyarul tanuló diákokkal.

A folyamatosan csökkenő gyereklétszám ellenére az önkormányzatok kegyéből még mindig három kilencosztályos alapiskola működik Zoboralján: a nagycétényi, a pogrányi és a gímesi. A felső tagozaton már most is komoly gondot okoz a kevés diák, de három év múlva, amikor mindhárom iskolában csak négy ötödikes lesz, tarthatatlanná válik a helyzet. A most beíratott elsősökből 2015-ben Nagycétényben nyolc, Pogrányban három, Gímesen pedig két gyerekkel indulna ötödik osztály – az utóbbi kettő az önkormányzatok szerint már fenntarthatatlan. Évek óta szó van arról, hogy a régió csak egy teljes szervezettségű iskolát tud eltartani, de arról, hogy ez hol legyen, és hogyan szervezzék meg a gyerekek odautaztatását, az iskolaigazgatók szerint még tárgyalások sem folynak.

Közigazgatásilag az Érsekújvári járáshoz tartozik, de földrajzilag a zoboraljai régióhoz van közelebb Nagykér, ahol idén egyetlen gyereket sem írattak magyar iskolába, míg a szlovákba huszonkettőt. A több mint háromezer lelket számláló falu lakosságának hatvannyolc százaléka magyar, de a diákok aránya nem ezt tükrözi. Míg a magyar tagozaton csak 52-en, a szlovákon 184-en tanulnak. Nagykéren már azt is kipróbálták, milyen az, ha a felső tagozaton összevonják az évfolyamokat: a négy magyar nyolcadikos és két kilencedikes együtt tanul. Az ötödik évfolyamban is csak öten vannak, de nekik nyílt önálló osztály. A mostani harmadik évfolyamban viszont már csak három, a negyedikben pedig négy diák tanul, ötödiktől feltehetően őket is összevonják. A szlovák tagozaton a legkisebb létszámú osztályban tizenhárom gyerek tanul, de a nyolcadikosok 25-en, a kilencedikesek pedig 28-an vannak. A közös igazgatású iskolát szlovák igazgató, Helena Dojčánová vezeti, aki szerint a magyar családból szlovák iskolába íratott gyerekek nyelvtudásával sincs gond, mert az óvodában felkészítik őket.

Hozzászólások - klikk ide


Tisztelt Olvasók, Fórumozók!
Balkó Gábor | 2011. március 9. szerda 12:54

Közel 10 éven át próbálkoztam más útra terelni Zoboralja magyarságát, megneveztem a problémákat, az okokat és az okozókat, mit kellene tennünk, mindhiába, ez idő alatt mindennek elmondtak, itt a bizonyíték, hova vezetett a durayista csapat "jó és helyes útja", de Duray tovább lép, Szlovákia sőt Kárpát-medence szórvány-szakértőjévé nevezte ki Ladányit!!!
ELSZÓRVÁNYOSÍTÓ SZAKÉRTŐK!
3 éve írtam ezt a "Nyílt levelet" - klikk ide

Február végén a Paulis ranchon I. Zoboralji Oktatási Fórum volt, melyről sehol egyetlen mondat, mellesleg 1998-ban 1 héttel a félévi bizonyítványosztás előtt Kolonban szerveztem az 1. iskolamentő fórumot /Berényi, Mézes Rudolf/, ekkor kellett volna az akkori egyetlen zoboralji magyar szülői szövetségnek Kolonban tiltakozásul nem átvenni a csak szlovák bizonyítványokat, sajnos nem így történt, példaértékű cselekedet lett volna minden zoboralji iskola és magyar számára, mint 1985-ben, mikor a koloni szülők megmentették a magyar óvodát.

Idézet:
Évek óta szó van arról, hogy a régió csak egy teljes szervezettségű iskolát tud eltartani, de arról, hogy ez hol legyen, és hogyan szervezzék meg a gyerekek odautaztatását, az iskolaigazgatók szerint még tárgyalások sem folynak.

10 év alatt mi a francot csináltak a Paulis ranchon és a nyitrai ladányi rezidencián, ha nem tudjuk mi lesz vagy legyen az iskolahálózatunkkal?!

Ha valaki 10 évvel ezelőtt azt mondja, hogy ilyen siralmas állapotban lesz az iskolahálózatunk, csak azt mondtam volna, hogy nem komplett, mert biztos vagyok abban, hogy legalább egy generációnyi idővel kitolhattuk volna a végzetünket, s mint látjuk a világban mi minden történik...

Egy régi csemadokos mondta, 1990-ben, mikor Duray az Együttélést szervezte a csemadok járási irodáival nyitrán kijelentette, Zoboralja halott, de ahhoz, hogy ez igaz legyen csapat kellett és megtalálta a sírásóinkat, kiket azóta védelmez, segít, tanácsokkal lát el!
Ha nincs Duray, nincs a két kiskirály, nincs Paulis ranch vagyis nincs magán középiskola, de vannak magyar óvodák és alapiskolák!!!

Tisztelt Vrabec Mária!
nincs egy kis lelkiismeret furdalása, mikor az iskoláinkról ír?!
Egy évtizeden át fényezte Ladányi koronáját, egy mondattal nem támogatta a magyar óvodai foglalkozások visszaállításának kezdeményezését, sem a gímesi iskola magyar részlegének önállósulását, egy mondattal nem ellenezte a koloni szlovák kisiskola felsőtagozatosítását....hanem épp fordítva!!!
Három személyt tartok főbűnösnek pusztulásunkért, a politikai vezetőt gondolom nem kell megnevezni, de ha mégsem tudnák, Duray Miklós,
gazdaságilag, MO támogatásokkal segítette a lovagokat a hatalom megszerzésében és megtartásában a Célalapok főnöke, az akkori Illyés Közalapítvány elnöke, egyben a Rákóczi Szövetség elnöke Halzl József
a médiát pedig Ön képviseli, tisztelt Mária!
Nagyon ügyes és termékeny újságíró, nagy hiba volt a sírásóinkat támogatni!!!Zoboralja címere
 

Warning: pg_close() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/nm017300/_sub/zoboralja/footer.php on line 6