Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: no pg_hba.conf entry for host "46.229.230.189", user "ij015000", database "ij015000db", SSL off in /home/nm017300/_sub/zoboralja/header.php on line 79

Warning: pg_exec() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/nm017300/_sub/zoboralja/header.php on line 80
Nyitra címere
Magyar verzió
Slovanská verzia
Az oldal megtekintéséhez Internet Explorer 6.0 ajánlott


Warning: chdir(): No such file or directory (errno 2) in /home/nm017300/_sub/zoboralja/index.php on line 79

ZOBORALJA
(Nyitra vidéke)

Zoboralja / Iskolák / Felmérés a magyar óvodákról és alapiskolákról / 
 


Úgy tűnik, némi pozitív változás is tapasztalható,
egyes régiókból azonban továbbra is riasztó hírek érkeznek

Felmérés a magyar óvodákról és alapiskolákról

Politikusként, pedagógusként, az Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) tisztségviselőjeként gyakran beszélgetek kollégáimmal a szlovákiai magyar oktatás helyzetéről. Rendszerint aggódva állapítjuk meg, hogy egyre kevesebb gyermek születik (a magyarlakta járásokban is), s az a kevés magyar ajkú gyermek sem jár mind magyar iskolába.
Dolník Erzsébet

Az utóbbbi időben azonban úgy tűnik, némi változás tapasztalható e téren. Ugyanakkor egyes járásokból, régiókból riasztó híreket kapok – esetenként a magyar gyermekek 30-35 százaléka szlovák tanítási nyelvű alapiskolában sajátítja el a tudás alapjait.
Anélkül, hogy tökéletesen objektív mérsének tartanék egy-egy statisztikai mutatót, mindenképpen a legjobb módszer a valós helyzet felmérésére az egyes években közölt hivatalos adatok összehasonlítása.
A múlt évre vonatkozó kimutatás tükrében a következő helyzet jellemzi magyar óvodáinkat és alapiskoláinkat, illetve a magyar nemzetiségű gyermekek iskolaválasztását:
(Az érthetőség kedvéért: a két táblázatban található negatív szám azt jelzi, hogy mennyivel több gyermek jár a magyar intézménybe, mint amennyi a magyar nemzetiségű gyermekek száma az adott járásban. Az óvodák esetében a Kassa I., és Kassa-környéke, az alapiskolások esetében pedig a Pozsony I., Kassa I. és a Nagymihályi járás.)

Szlovákiában jelenleg nincs sem magyar magánóvoda, sem magyar tanítási nyelvű magán-alapiskola. A szlovák magánóvodákban és magán-alapiskolákban nem tartanak számon magyar nemzetiségű gyermeket.
Harminckét magyar gyermek két magyar egyházi óvoda két osztályába, további 3 pedig szlovák egyházi óvodába jár.
Magyat tanítási nyelvű egyházi alapiskolák a következő járásokban működnek:
Dunaszerdahely    2 AI (1-9 évf.)        232 tanuló
Komárom            1 AI (1-4 évf.)
                           1 AI (1-9 évf.)        178 tanuló
Léva                   3 AI (1-9 évf.)        366 tanuló
Nagykürtös         4 AI (1-4 évf.)          45 tanuló
                                  összesen:       1032 tanuló
Szlovákiában az egyházi alapiskolákban tanuló gyermekek száma 25 521, ebből 1061 magyar nemzetiségű.
Az egyházi alapiskolákban tanuló (1061) magyar nemzetiségű diák 97,27 százaléka (1032) tanul tehát anyanyelvén.
Az előző években készített hasonló táblázatokba foglalt statisztikai adatokból, valamint a fenti táblázatokból következik:
A/     az 1993/94-es tanévben a magyar nemzetiségű óvodás gyermekek 22,85 százaléka,
         az 1996/97-es tanévben 23,30 %-a, a múlt évben 21,34 %-a járt szlovák óvodába,
B/    az 1993/94-es tanévben a magyar nemzetiségű iskolaköteles gyermekek 21,19 %-a,
        az 1996/97-es tanévben 23,12 %-a, a múlt évben 19,01 %-a járt állami szlovák         tanítási nyelvű alapiskolába.

Nem szeretnék elhamarkodott vagy megalapozatlan következtetéseket levonni a fenti számokból, főleg mivel nem áll rendelkezésemre részletes elemzés a jelenség okairól. Mindenesetre figyelemreméltó, hogy az előző kormányzat kisebbség-, illetve magyarellenes ténykedése alatt növekedett a szlovák óvodákban és alapiskolákban tanuló magyar gyermekek részaránya, az 1998as választások után ez az arány jelentősen csökkent.
Az országos átlag ugyanakkor járásokra lebontva különböző trendet mutat. Példaképp nézzük, hány járásban milyen mértékű volt a magyar gyermekek számának csökkenése a szlovák alapiskolákban (az összehasonlítás az 1993/94-es tanévet és a múlt évi kimutatást érinti):
Dunaszerdahelyi járás    -14,74 %-ról    13,33 %-ra
Lévai járás                    -22,65 %-ról    21,29 %-ra
Nyitrai járás                  -48,81 %-ról    36,36 %-ra
Érsekújvári járás           -24,38 %-ról    19,72 %-ra
Rimaszombati járás       -18,86 %-ról      9,18 %-ra
Nagykürtösi járás          -39,66%-ról    34,47 %-ra
Komáromi járás           -17,18 %-ról    13,33 %-ra.
Ugyanebben az időszakban a Losonci járásban a csökkenés csak 0,18 %, s a Tőketerebesi járásban a szlovák alapiskolákban tanuló magyar nemzetiségű gyermekek részaránya 22,70%-ról 32,78 %-ra növekedett.
A legelkeserítőbb adatok azonban az óvodákra vonatkoznak. Vajon hol folytatják majd az iskolai tanulmányaikat a Pozsony II. járásban szlovák óvodába járó gyermekek?
A Nyitrai járásban ezek részaránya 87,62 %, a Losonci és a Nagy rőcei járásban 41,08 %, illetve 45,12 %, a Galántai járásban 27,82 %, a Vágsellyei járásban 39,95 % - hogy a legkirívóbb eseteket említsem.Az objektivitáshoz hozzátartozik, hogy az 1993/94-es tanévben még nincs külön adat az újonnan létrehozott járásokból, mint pl..: Vágsellye, Nagyrőce stb.
A pozitív irányban történt elmozdulás mögött bizonyára nemcsaka politikai légkör megváltozása (az MKP kormányzati szerepe, magyar szakemberek részvétele a járási, kerületi intézményekben stb.) áll, hanemaz is, hogy a szülők felismerték, valóban akkor tesznek jót gyermekeiknek, akkor segítik őket öntudatos, európai gondolkodású, kiegyensúlyozott felnőtteké válni, ha biztosítják számukra az anyanyelvű művelődést, ha magyar tanítási nyelvű iskolába, óvodába íratják őket.
Szeretném hinni, hogy ez a folyamat a következő években sem változik és magyar iskoláink tovább erősödnek, beleértve az egyházi és magániskolák hálózatának bővülését is.

A szerző az MKP parlamenti képviselője

Új Szó, 2001. március 23.
Zoboralja címere
 

Warning: pg_close() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/nm017300/_sub/zoboralja/footer.php on line 6