Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: no pg_hba.conf entry for host "46.229.230.189", user "ij015000", database "ij015000db", SSL off in /home/nm017300/_sub/zoboralja/header.php on line 79

Warning: pg_exec() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/nm017300/_sub/zoboralja/header.php on line 80
Nyitra címere
Magyar verzió
Slovanská verzia
Az oldal megtekintéséhez Internet Explorer 6.0 ajánlott


Warning: chdir(): No such file or directory (errno 2) in /home/nm017300/_sub/zoboralja/index.php on line 79

ZOBORALJA
(Nyitra vidéke)

Zoboralja / ZOBORALJA / 
 

Üvözöljük Zoboralján

A Kárpát-medence nyugati felében a zoboraljai magyarok alkotják a legészakibb még összefüggőnek mondható magyar csoportot. A Zoboraljaként ismert nyelvsziget a Nyitrától északkeletre húzódó Tribecs hegység déli nyúlványainál, a Zobor és a Zsibrice közötti hegylánc és a Piliske két oldalán meghúzódó 13 falut foglalja magában. Mindegyik zoboralji község Árpád-kori település. A honfoglalás után székely gyepűőrök vigyázták a határt, ezért a zoboralji magyarokat többen székely eredetűnek tartják.
A hegylánc és a Nyitra folyóhoz viszonyított fekvésük alapján 3 kisebb területi egységbe sorolhatók. A hegység déli oldalán vannak a hegyaljai falvak: Gerencsér (Nitrianske Hrnčiarovce), Csitár (Dolné ©titáre), Pográny (Pohranice), Alsóbodok (Dolné Obdokovce), Nyitrageszte (Hos»ová), Kolon (Kolíňany), Zsére (®irany), Gímes (Jelenec) és Lédec (Ladice) - az utóbbi 1998-tól az aranyosmaróti járáshoz tartozik egyedüli magyarlakta faluként. A hegyvonulat északnyugati felén a hegymegi Menyhe (Podhorany-Mechenice) és Béd (Bádice), a Nyitra folyón túl a vízmegi Egerszeg (Jeląovce) és Vicsápapáti (Výčapy-Opatovce) falvak találhatók.
Újabban a Zoboralja megnevezést használják a Nyitra-vidékhez tartozó többi magyarlakta falura is (Kalász - Klasov, Bábindal - Babindol, Csehi - Čechynce, Nagycétény - Veµký Cetín, Berencs - Branč). Közigazgatásilag a nyitrai járáshoz tarozik még Nagyhind - Veµké Chyndice, Felsőaha - Horný Ohaj (1974 óta Verebély-Vráble városához tartozik), Csiffár - Čifáre, Tild - Telince, Nemespann - Paňa és Felsőszőllős - Vinodol. Berencs szomszédfaluja, az érsekújvári járásbeli Nagykér (Veµký Kýr) a Zoboralji Falvak Regionális Társulásának tagja, melybe még Felsőkirályi (Horná Kráµová) is beletartozott, az utóbbi 1998-ban kivált a társulásból, amikor a sellyei járáshoz csatolták.
Nyitra megyei és járási székhely, az 1891-es népszámlálási adatok szerint 5002 magyar, 3234 német és 5205 szlovák élt itt, a 2001-es adatok szerint Nyitra 87 265 lakosából csak 1489 magyar. A járás területén 149 060 szlovák, 10 956 magyar, 1 148 cseh, 579 roma, és még további 10 kisebbséghez 1338-an tartoznak (2001).
A vidék magyarsága római katolikus vallású, néhány százan vannak a református hívek, és más felekezetűek.

Balkó Gábor

Képek a Zsibricéről és Piliskéről
TÉRKÉP

Az FKI fotóarchívumaZoboralja címere
 

Warning: pg_close() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/nm017300/_sub/zoboralja/footer.php on line 6